Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
5

apr

2020

Šodien

svētdiena, 2020. gada
5. aprīlis
Vija, Vidaga, Aivija

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (kods 21011121)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
1. klase 2. klase
3. klase
4. klase
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
Latviešu valoda un literatūra
4 4
4
4
4 4
4
4
4
Krievu valoda
4 5
4
5
5 5 4
3
3
Angļu valoda
2 2
3 3
3
3
3
3
3
Matemātika
4 4
4
5
5
5
5
6
6
Informātika
1 1
1
1
1
Dabaszinības
1 1 2
2
2 2
Bioloģija
2 2 2
Fizika
1 2 2
Ķīmija
1 2
2
Ģeogrāfija
2 2
2
Latvijas vēsture
1 1
1
1
Pasaules vēsture
1 1 1 1
Sociālās zinības
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ētika
1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas
1 1 1 1 1 1 1
Sports
2 2 2 2 2 2 1 2 2
Literatūra
1 2 2 2 2 2
Mūzika
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vizuālā māksla
1 1 1 1 1 1 1 1 1Vidējās izglītības programma (vispārizglītojošais virziens, kods 31011021)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
10. klase
11. klase
12. klase
Latviešu valoda
2
2
2
Krievu valoda un literatūra
3
3
4
Angļu valoda
4
4
4
Vācu vai franču valoda
3
3
4
Lietišķā angļu valoda
2
Matemātika
4 4
5
Informātika
1
1
1
Bioloģija
1
2
2
Fizika
3
3
3
Ķīmija
2
2
2
Ģeogrāfija
2
1
Latvijas un pasaules vēsture
2
2
2
Ekonomika
12
Kulturoloģija
2
1
Sports
2 2 2
Veselības mācība
1
Literatūra
2
2
2
Angļu un amerikāņu literatūra
2
Vizuālā māksla
2Vidējās izglītības programma (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kods 31013021)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
10. klase
11. klase
12. klase
Latviešu valoda
2
2
2
Krievu valoda un literatūra
3
3
4
Angļu valoda
4
4
4
Vācu vai franču valoda
4
4
3
Matemātika
4 4
5
Informātika
1
1
1
Programmēšanas pamati
1
1
1
Bioloģija
1
2
2
Fizika
3
3
3
Ķīmija
2
2
2
Ģeogrāfija
2
1
Latvijas un pasaules vēsture
2
2
2
Ekonomika
12
Kulturoloģija
2
1
Sports
2 2 2
Veselības mācība
1
Literatūra
2
2
2
Vizuālā māksla
2