Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
19

jul

2024

Šodien

piektdiena, 2024. gada
19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna

Noderīgas saites

Noderīgas saites


Karjeras informācija

www.profesijapasaule.lv

Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem. Fotoreportāžas, izglītības iespējas.


www.facebook.com/KarjerasNedela

Aktuālā informācija.


www.nva.gov.lv/karjera

Nodarbinātības valsts aģentūra. Informācija un materiāli izglītības un profesijas izvēlei, padomi karjeras plānošanai un darba meklēšanai.


www.lm.gov.lv

Labklājības ministrija. Sadaļa darba devējiem Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti, darba līgumi.


www.prakse.lv

Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, testi, prakse, darbs, izglītība.


www.workingday.lv

www.e-darbs.lv

www.cvmarket.lv

www.cv.lv

www.likeit.lv


Portāli darba meklētajiem Latvijā.

www.jaunatne.gov.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Brīvprātīgais darbs, neformālas izglītības un jaunatnes informācijas programmas un projekti.


www.nva.gov.lv/eures

Eiropas nodarbības dienestu tīkls (EURES). Konsultācijas un informācija par nodarbinātības iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstis.


www.europass.lv

Eiropas CV standarta forma, valodu pase, mobilitātes apliecinājums, diploma pielikums, pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam.


www.am.gov.lv/lv

Ārlietu ministrija. Sadaļa Arpolotika >> Eiropas Savienība informācija par darbu Eiropas savienība institūcijas, un Eiropas Komisijas velēšanu novērošanas misijas.


Izglītība Latvija.

http://www.aiknc.lv/lv/list.php

Visas augstākās izglītības iestādes Latvijā.


www.niid.lv

Nacionāla izglītības iespēju datu bāze. Aktuāla informācija, izglītības programmas, kursi, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.


www.sza.gov.lv

Studiju un zinātnes administrācija. Studentu un studējošo kredīti.


www.izm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija. Latvijas izglītības sistēma un aktualitātes.


www.e-klase.lv

www.skolas.lv

www.e-skola.lv

Portāli par izglītības jautājumiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem.


www.fonds.lv

www.vitilufonds.lv

Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.


Izglītība ārzemes.

www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Valsts izglītības attīstības aģentūra. Sadaļa EURIGUIDANCE informācija par studijām ārvalstīs, studentu apmaiņu, valsts katalogs, jautājumi un atbildes.


www.viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Sadaļa EK izglītības programmas un iniciatīvas >> ERASMUS+

Personu mobilitāte mācību nolūkos, sadarbībai inovāciju veicināšanai un labas prakses apmaiņai, atbalsts politikas reformām.

Sadaļa Izglītības pētījumi >>EURYDICE informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.

Sadaļā Starptautiskie finanšu instrumenti ->> Stipendijas ārvalstu stipendiju piedāvājumi.


www.izm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija.

Sadaļa Studentiem stipendiju piedāvājumi.


www.ec.europa.eu/ploteus

EK portāls. Izglītība Eiropas valstīs un Turcijā, apmaiņas programmas, padomi pārceļoties uz citu valsti, noderīgas saites.


www.braukvainebrauk.lv

Uzdevumu komplekss, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm un izvērtētu ārzemēs gūto pieredzi.


www.balticcouncil.lv

www.ergoeducation.lv

www.dreamfoundation.eu

Mācības ārvalstīs par maksu.


www.bachelorportal.eu

Bakalaura, maģistra, doktora studijas, stipendijas un kursi Eiropā.


www.coursefinders.com

Valodu kursu datu bāze svešvalodu studentiem un skolotājiem.


www.mooc-list.com

Bezmaksas tālmācības kursu portāli.


Noderīgi informācijas avoti.

https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/


Karjeras izvēles testi.

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://karjerastesti.prakse.lv/

http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/orientacija/test/new_test/

Anketa "Orientācija" (profesionālo interešu noteikšana)


https://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/

Kā izvēlēties studiju programmu


http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv