Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
4

jul

2022

Šodien

pirmdiena, 2022. gada
4. jūlijs
Ulvis, Uldis, Sandis

Jaunumi

10. klases pretendentu dokumentu iesniegšana skolā

Tematiskā grupa: Skolas jaunumi

Publicēts: 9. jūnijs 2021
 
9

jun

2021

Atgriezties10.klases pretendentu dokumentu iesniegšana skolā

 

Skolēnu, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, vecāki vai likumiskie pārstāvji no 11.jūnija līdz 16.jūnijam iesniedz iesniegumu (veidlapu skatīties šeit) par uzņemšanu 10.klasē, kuram pievieno:

1.      apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas;

2.      sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju, ja eksāmens tika kārtots;

 

Iesniegumu ar pielikumiem var iesniegt:

  •  elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz r40vs@riga.lv;
  •  izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei" (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts);
  •  personīgi ierodoties skolas lietvedībā Tērbatas ielā 15/17, 206.kabinetā no pl.9:00 līdz pl.16.00, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus - sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana.

 

Konkursa rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā līdz 18. jūnijā plkst.9.00.

Konkursu izturējušie skolēni, kuri nemācījās Rīgas 40.vidusskolā, no rezultātu paziņošanas brīža līdz 21.jūnijā pl.16:00 skolas lietvedībā Tērbatas ielā 15/17, 206.kabinetā iesniedz medicīnisko karti (026/u veidlapa) un uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.Atgriezties