Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
5

feb

2023

Šodien

svētdiena, 2023. gada
5. februāris
Agate, Selga, Silga, Sinilga

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (kods 21017121)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
1. klase 2. klase
3. klase
4. klase
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
Latviešu valoda un literatūra
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Krievu valoda
43
4
3
4
4
3
3
3
Angļu valoda
2 2
2
2
3
3
3
3
3
Matemātika
4 4
4
5
5
6
5
5
5
Datorika
1
1 1
2
1
2
Dabaszinības
12
2
2
2 2
Bioloģija
2 2 2
Fizika
1 2 2
Ķīmija
1 2
2
Ģeogrāfija
1
2
2
Vēsture
2
2
2
Sociālās zinības 1
1
1
1 1 1
Sociālās zinības un vēsture 2
2
2
1 1 1
Inženierzinības
1
Dizains un tehnoloģijas
1 12
1 1 1 1 1
1
Sports un veselība 23
23
3 22
3
3
Teātra māksla
2
Mūzika
1 1 1 1 1 1 1,5 1
Vizuālā māksla
1 1 1 1 1 1 1,5 1Vidējās izglītības programma (kods 31016011)


Humanitārās zinātnes un kultūra


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420
4
44
Svešvaloda (angļu) I B2420
4
44
Svešvaloda (otrā, vācu) I B135055
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinātnes un vēsture I14022
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūra un māksla I (teātra māksla)210222
Dabaszinātnes
Fizika I2103
3
Ķīmija I2103
3
Bioloģija I1053
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I3853
4
4
Tehnoloģijas
Datorika702
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība280332
Specializētie kursi
Mazākumtautību valoda un literatūra210222
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 11
Padziļinātie kursi
Svešvaloda (angļu) II C1210 6
Svešvaloda (otrā, vācu) II B2175 5
Kultūra un māksla II (teātra māksla)210 6
Mācību stundu skaits 3780363636Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I
420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (otrā, vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati1053
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I1051
2
Ģeogrāfija I1051
2
Matemātika
Matemātika I38556
Tehnoloģijas
Programmēšana I2103
3
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība2802
33
Specializētie kursi
Uzņemējdarbības pamati140 22
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 11
Padziļinātie kursi
Matemātika II245 7
Programmēšana II 210 6
Fizika II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636Dabaszinātnes


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (otrā, vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture14022
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati105 3
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I1402
2
Ģeogrāfija I1053
Matemātika
Matemātika I385
344
Tehnoloģijas
Datorika702
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība280332
Specializētie kursi
Mazākumtautību valoda un literatūra28044
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 11
Padziļinātie kursi
Bioloģija II210 6
Ķīmija II210 6
Fizika II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636
Uzņēmējdarbības pamati


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati105 3
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I1053
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I38556
Tehnoloģijas
Datorika702
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība280332
Specializētie kursi
Lietišķā angļu valoda70 1
1
Uzņemējdarbības pamati210222
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 11
Padziļinātie kursi
Svešvaloda (angļu) II C1210 6
Matemātika II245 7
Ģeogrāfija II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636


« februāris »
« 2023 »