Uz sākumlapu



Rīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
19

jul

2024

Šodien

piektdiena, 2024. gada
19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna

Stundu saraksts (2. klases)

2023./2024. mācību gads

Konstanīna Pēkšēna korpuss (Akas iela 10)


2.a klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25
2. 9.30-10.10Matemātika302.
3. 10.30-11.10Krievu valoda302.
4. 11.30-12.10Dabaszinības 302.
5.
12.25-13.05
Klases stunda 302.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Angļu valoda104./106.
3.
10.30-11.10Matemātika302.
4.
11.30-12.10
Dabaszinības302.
5.
12.25-13.05
Sports un veselība302.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda
105./206.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Sports un veselībaSporta zāle
2.
9.30-10.10Matemātika302.
3.
10.30-11.10Angļu valoda104./106.
4.
11.30-12.10Krievu valoda302.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda105./206.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25 Sports un veselība Sporta zāle
2.
9.30-10.10 Matemātika 302.
3.
10.30-11.10Krievu valoda302.
4.
11.30-12.10
Latviešu valoda
105./206.
5.
12.25-13.05
Sociālās zinības
302.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Latviešu valoda105./206.
2.
9.30-10.10Latviešu valoda105./206.
3.
10.30-11.10Mūzika 209.
4.
11.30-12.10Dizains un tehnoloģijas
302.
5.
12.25-13.05
Vizuālā māksla
302.


2.b klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40 Latviešu valoda 403.a/404.
1. 8.45-9.25Matemātika404.
2. 9.30-10.10Krievu valoda404.
3. 10.30-11.10Dabaszinības404.
4.
11.30-12.10
Sports un veselība
404.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Sports un veselībaSporta zāle
2.
9.30-10.10Matemātika404.
3.
10.30-11.10Krievu valoda404.
4.
11.30-12.10
Vizuālā māksla404.
5.
12.25-13.05
Klases stunda
404.
Trešdiena
0.
8.00-8.40 Latviešu valoda 403.a/404.
1.
8.45-9.25 Matemātika 404.
2.
9.30-10.10Krievu valoda404.
3.
10.30-11.10Dabaszinības 404.
4.
11.30-12.10
Angļu valoda104./106.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40 Latviešu valoda403.a/404.
1.
8.45-9.25Latviešu valoda403.a/404.
2.
9.30-10.10Matemātika404.
3.
10.30-11.10Angļu valoda104./106.
4.
11.30-12.10Dizains un tehnoloģijas404.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Sports un veselība
Aktu zāle
3.
10.30-11.10Sociālās zinības404.
4.
11.30-12.10
Mūzika
209.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda
403.a/404.


2.c klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25 Sports un veselība Sporta zāle
2. 9.30-10.10 Angļu valoda104./106.
3. 10.30-11.10Matemātika307.
4. 11.30-12.10Krievu valoda307.
5.
12.25-13.05
Klases stunda307.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda
105./206.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Matemātika307.
3.
10.30-11.10Sociālās zinības307.
4.
11.30-12.10
Krievu valoda
307.
5.
12.25-13.05
Dabaszinības 307.
Trešdiena
0.
8.00-8.40Mūzika 209.
1.
8.45-9.25Matemātika307.
2.
9.30-10.10Krievu valoda307.
3.
10.30-11.10 Dizains un tehnoloģijas307.
4.
11.30-12.10
Vizuālā māksla307.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10
3.
10.30-11.10Sports un veselībaSporta zāle
4.
11.30-12.10Dabaszinības 307.
5.
12.25-13.05
Latviešu valoda105./206.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda
105./206.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Matemātika307.
2.
9.30-10.10Angļu valoda104./106.
3.
10.30-11.10Latviešu valoda105./206.
4.
11.30-12.10Latviešu valoda105./206.
5.
12.25-13.05
Sports un veselība
307.