Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
14

jul

2024

Šodien

svētdiena, 2024. gada
14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (kods 21017111)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
1. klase 2. klase
3. klase
4. klase
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
Latviešu valoda
6
6
6
5
5
4
3
3
3
Angļu valoda
2 2
2
2
3
3
3
3
3
Vācu valoda
1
2
2
3
3
3
Matemātika
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Datorika
1
1 1
1
1
2
Dabaszinības
12
2
2
2 2
Bioloģija
2 2 2
Fizika
1 2 2
Ķīmija
1 2
2
Ģeogrāfija
1
2
2
Vēsture
2
2
2
Sociālās zinības 1
1
1
1 1 1
Sociālās zinības un vēsture 2
2
2
Inženierzinības
1
Dizains un tehnoloģijas
1 12
1 1 1 1 1
1
Sports un veselība 23
3
3
33
2
3
3
Literatūra
1
2
2
1
2
2
Teātra māksla
2 1
Mūzika
2
2 1 1 12
2
1
Vizuālā māksla
2
1 1 1 1 12
1


Pamatizglītības programma (kods 21017121)


Stundu skaits nedēļā
Mācību priekšmets
1. klase 2. klase
3. klase
4. klase
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
Latviešu valoda un literatūra
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Krievu valoda
43
4
3
4
4
3
3
3
Angļu valoda
2 2
2
2
3
3
3
3
3
Matemātika
4 4
4
5
5
6
5
5
5
Datorika
1
1 1
2
1
2
Dabaszinības
12
2
2
2 2
Bioloģija
2 2 2
Fizika
1 2 2
Ķīmija
1 2
2
Ģeogrāfija
1
2
2
Vēsture
2
2
2
Sociālās zinības 1
1
1
1 1 1
Sociālās zinības un vēsture 2
2
2
Inženierzinības
1
Dizains un tehnoloģijas
1 12
1 1 1 1 1
1
Sports un veselība 23
2
3
32
2
3
3
Teātra māksla
2
Mūzika
1 1 1 1 1 1 1,5 1
Vizuālā māksla
1 1 1 1 1 1 1,5 1

Vidējās izglītības programma (kods 31016011)


Humanitārās zinātnes un kultūra


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420
4
44
Svešvaloda (angļu) I B2420
4
44
Svešvaloda (otrā, vācu) I B1525/315
5/35/3 5/3
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinātnes un vēsture I1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūra un māksla I (teātra māksla)210 6
Dabaszinātnes
Fizika I2103
3
Ķīmija I2103
3
Bioloģija I1053
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I3855
6
Tehnoloģijas
Datorika702
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība28032
3
Specializētie kursi
Mazākumtautību valoda un literatūra0/2100/20/20/2
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 2
Padziļinātie kursi
Svešvaloda (angļu) II C1210 6
Svešvaloda (otrā, vācu) II B2210/0
6/0
Kultūra un māksla II (teātra māksla)210 6
Ģeogrāfija II
0/210 0/6
Mācību stundu skaits 3780363636Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I
420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (otrā, vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati1053
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I1053
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I38556
Tehnoloģijas
Programmēšana I210 6
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība2802
2
4
Specializētie kursi
Uzņemējdarbības pamati140 2
2
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 2
Padziļinātie kursi
Matemātika II245 7
Programmēšana II 210 6
Fizika II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636Dabaszinātnes


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (otrā, vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati105 3
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I105
3
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I385
5
6
Tehnoloģijas
Datorika70 2
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība2802
33
Specializētie kursi
Mazākumtautību valoda un literatūra2102
2
2
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 2
Padziļinātie kursi
Bioloģija II315
3
6
Ķīmija II210 6
Fizika II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636
Uzņēmējdarbības pamati


Mācību jomaStundas (kopējais skaits 3 mācību gados)10.klase (stundu skaits nedēļā)11.klase (stundu skaits nedēļā)12.klase (stundu skaits nedēļā)
Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra I420444
Svešvaloda (angļu) I B2420444
Svešvaloda (vācu) I B1315333
Sociālā un pilsoniskā joma
Sociālās zinības un vēsture1404
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati105 3
Dabaszinātnes
Fizika I21033
Ķīmija I21033
Bioloģija I1053
Ģeogrāfija I105 3
Matemātika
Matemātika I38556
Tehnoloģijas
Datorika702
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība280332
Specializētie kursi
Lietišķā angļu valoda70 2
Uzņemējdarbības pamati14022
Ekonomika
70 2
Starpdisciplinārais kurss
Projekta darbs70 2
Padziļinātie kursi
Svešvaloda (angļu) II C1210 6
Matemātika II245 7
Ģeogrāfija II210 6
Mācību stundu skaits 3780363636